-------------------------------

توجه!  در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            
    
 راهنماي سيستم

 رمز عبور خود را فراموش كرده ايد ؟

IPAddress : 54.158.253.134-200

تعداد كاربران همزمان در اين سرور =37

 
  امكانات سيستم :
امور خوابگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي يزد
 
                
       
              
              
              
 
 
از اين سامانه فقط براي خوابگاه استفاده نموده و براي انتخاب واحد شهريه سلف و ... از سايت دانشگاه (iauyazd.ac.ir) بخش سامانه هاي آموزشي استفاده نماييد
  .